Hvad er systemisk familieopstilling?

Lidt om systemisk familieopstilling

Systemisk familieopstilling skal opleves! Det er en metode der er helt unik og næsten umulig at beskrive og indfange med ord.
En metode der er healende på sjælsplan både for dig, dem der kom før dig og dem der følger efter dig.
Metoden blev  grundlagt af tyskeren Bert Hellinger i 1980’erne, og har siden været i konstant udvikling. 

Metoden bliver brugt i utallige land rundt omkring i verden, ligesom den også bruges i flere parlamenter og af politiske partier når strategier og vigtige beslutninger skal træffes.
Opstillingerne kan både laves i en gruppe og som 1:1 sessioner.
Fælles for begge måder at arbejde på er, at man “stiller” en problematik op.

Når man arbejder i en gruppe, har man ikke sin egen familie med, men bruger de andre deltagere i gruppen som  repræsentanter. De kan for eksempel repræsentere ens  familiemedlemmer, de symptomer man døjer med, eller for eksempel de veje man har at vælge i mellem, ved svære valg.

Ved 1:1 sessioner bruges filtstykker eller små figurer til at tydeliggøre mønstre, dynamikker og løsningsforslag.

Det kræver ingen forudgående kendskab til metoden for at deltage, kun et nysgerrigt og åbent sind

Hvad kan man stille op?

Alle problematikker og udfordringer vi har med os kan stilles op.

Vi har alle fra tid til anden udfordringer i vores liv. Det kan f.eks. være i vores parforhold, til vores familie, på vores arbejdsplads. 

Der kan være valg, der er svære at træffe, en retning, der er svær at finde. Følelsen af at vi gentager de samme mønstre igen og igen. Eller vi kan være ramt af fysisk sygdom, angst, lavt selvværd, spiseforstyrelser, depression eller noget helt andet.

Opstillingsmetoden er et usædvanligt præcist værktøj til at synliggøre og tydeliggøre de underliggende årsager til vores udfordringer.

Kernen i systemisk familieopstillinger

Kernen i det systemiske opstillingsarbejde er at finde frem til – og forløse – de forviklinger, som kan ligge i familiesystemet, og som kan påvirke vores liv på uhensigtsmæssige måder. Metoden er virkelig effektiv til at sætte lys på de blokeringer, som vi ikke er bevidste om, og som vi ikke kan tænke os til. Ofte er vi nemlig bærere af ting fra tidligere generationer.

Når tidligere generationer har ekskluderet det, der var svært for dem at bære, så bliver næste generation bærere af de følelser og overbevisninger, som ikke blev inkluderet og fik sin plads.

 Det kan f.eks. handle om tab af et barn eller en forælder, der døde for tidligt, ulykker, sorg, skyld, skam, overgreb, ulykkelig kærlighed eller andet som var så ubærligt, at de lukkede af for følelserne i stedet for at bearbejde det.

Vi vil højst sandsynligt ikke være være bevidste om hvor disse “nedarvede” følelser kommer fra, men blot være bærere af symptomerne. Når tingene bliver set og får sin rette plads i systemet og flowet er genskabt, så har det stor positiv indvirkning.

Udtalelser

Kommende
begivenheder

Luk menu