Privatlivspolitik og håndtering af persondata

  1. Indledende bemærkninger
    Familieopstilling Fyn er en del af MIBIT ApS (herefter MIBIT), cvr.nr. 31580218. I det efterfølgende vil der derfor stå MIBIT som dataansvarlig m.v.

1.1 Formål
1.1.1. Hos MIBIT vil vi løbende behandle forskellige persondata om dig elektronisk og på anden systematisk måde i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det er nødvendigt for, at du kan blive kunde hos os. Vi er i den forbindelse forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

1.1.2. Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger er at kunne foretage den administration, der er knyttet til at leverer ydelser til dig.

1.2 Dataansvar og kontraktoplysninger

1.2.1. MIBIT er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles, og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

1.2.2. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter herfor.

1.2.3. Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til MIBIT, Møllergade 28, 5700 Svendborg, tlf. 6224 1734, info@mibit.dk, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

  1. Behandling af persondata

2.1 Når du køber ydelser hos os registrerer vi en række oplysninger om dig, nemlig dit navn, mailadresse, postadresse, postnr. og telefonnummer samt hvilke kurser/workshops eller lignende, du har deltaget.

2.2 Hvis det er relevant vil der efter konkret aftale med dig noteres flere oplysninger om dit forløb og de problemstillinger, der arbejdes med i f.eks. en opstilling.

2.3 Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3 for stå vidt angår stamoplysninger til brug til fakturering, og af stk 1, nr. 1 for så vidt angår ovenstående pkt 2.2.

2.4 Stamoplysninger (navn, adresse, postnr.) anvendes til fakturering. Mailadresser anvendes til udsendelse af mails med information om kommende aktiviteter, begivenheder, arrangementer samt konkret information om arrangementer o.lign, som du har tilmeldt dig. Du kan altid framelde dig generelle nyhedsbreve.

  1. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

3.1. Opbevaring af persondata

3.1.1. Oplysningerne om dig opbevares på virksomhedens adresse.

3.1.2. Visse oplysninger opbevares tillige hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (som fx ekstern hosting af it-programmer, softwarebackup mv.), vi får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet de danske databeskyttelsesregler, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlere, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

3.2. Sletning af data

3.3.1. Databeskyttelseslovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes i kundeforhold. Dette skal afgøres af MIBIT som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

3.3.2. Navne, adresse, postnr. opbevares i mindst 5 år af hensyn til lovgivning m.v. vedrørende bogføring og regnskab, men vil derefter slettes, når fortsat opbevaring ikke længere tjener et sagligt formål.

3.3.3. Mailadresser og navne til brug for mailudsendelse opbevares indtil du selv beder om at de slettes, dog højst 5 år fra udsendelse af seneste nyhedsbrev om familieopstilling.

3.3.3. Øvrige oplysninger om dig, f.eks. notater om problemstillinger, der arbejdes med, slettes hvis du selv beder om det eller senest 2 år efter seneste møde/session.

  1. Dine rettigheder

4.1 Oplysningspligt

4.1.1. Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Og lovgivningen pålægger os visse pligter, som f.eks. at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.

4.1.2. Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her i denne skrivelse, vil MIBIT informere dig særskilt om dette.

4.2 Indsigt, berigtigelse mv.

4.2.1. Du har også ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig vi har samlet i forbindelse med dit kundeforhold, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne.
Du har ret til at bede om, at vi begrænser, retter eller sletter personoplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk.

4.2.2. I det omfang, du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. MIBIT kan dog fortsat behandle dine personoplysninger, hvis MIBIT har et grundlag herfor.

4.3 Yderligere oplysninger

4.3.1 I det omfang, du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte MIBIT. Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt, f.eks. som led i en klagesag. Du har derfor altid mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Luk menu