Hvordan kan jeg forberede mig?

Inden du kommer til en workshop eller en 1:1 session,
kan det være en god ide at forberede sig.

Hvordan kan jeg forberede mig? Familieopstillinfg Fyn

Når du får lavet en opstilling, vil jeg spørge ind til de faktuelle ting der er sket i dit liv.
Men jeg vil også spørge ind til din forfædres liv. Hvad er der sket i din slægts historie?
Hvad var dine forfædres skæbne?
Det kan være en god ide at lave dit eget genogram. Se eksemplet på billedet til venstre.
Medtag dig selv og din familie idag, dine søskende og evt. halv søskende, dine forældre ,  og deres søskende, dine bedsteforældre, evt deres søskende.
Hvis du har oplysningerne, så medtag også gerne din oldeforældre.
Det er vigtigt at du også medtager børn der er døde eller bortadopterede.
Læg mærke til om du kan se at der er problematikker, der går igen igennem flere generationer.
Hvis du ikke ved så meget om din familie, så er der måske en bedsteforældre eller en tante, der ligger inde med noget viden.

Følgende spørgsmål er relevante at undersøge:

 • Blev dine forældre skilt eller aldrig gift? Hvad med dine bedsteforældre og oldeforældre?
 • Var dine forældre, bedsteforældre eller oldeforældre i andre vigtige forhold, forlovelser eller ægteskaber, før de mødte hinanden?
 • Er en eller begge af dine forældre, bedsteforældre eller oldeforældre afgået ved døden, da du eller et barn var lille eller ung?
 • Hvor mange søskende, halvbrødre/søskende, har dine forældre? Har nogle af dem en svær skæbne?
 • Er nogle i slægten blevet glemt eller ekskluderet?
 • Er der børn i slægten, som er døde tidligt, død-fødte, for tidligt fødte eller er der aborter?
 • Er der adopterede eller bortadopterede børn eller børn, som er givet bort?
 • Er nogle kvinder døde i barselssengen eller haft varige mén efter fødslen?
 • Er nogle i slægten fysisk eller mentalt handicappede?
 • Er der alvorlige sygdomme (eksempelvis kræft, sklerose) eller ulykker
med døden til følge?
 • Er der alvorlige psykiske sygdomme: depression, skizofreni, psykoser eller neuroser, misbrug, spiseforstyrrelse, etc.?
 • Har nogle i slægten begået selvmord?
 • Er nogle i slægten ofre for seksuelle overgreb i form af incest og voldtægt? Hvem er i så fald gerningsmanden?
 • Var nogle ofre for en forbrydelse? Hvilken? Hvem var forbryderen?
 • “Var nogle i fængsel? I så fald for hvad?
 • Var nogle involverede i national socialisme, fascisme, nazisme, etc.? Er der ofre for dette, fx jøder henrettet i koncentrationslejre? Er der sket tragedier i form af krig, konkurs, etc.
 • Er der emigranter, flygtninge eller nogle, som er blevet udvist af sit land?
 • Har der været ægteskaber fra forskellige nationer eller religioner?

Kommende
begivenheder

Luk menu