Udviklingsgrupper

Jeg afholder løbende udviklingsgrupper

En udviklingsgruppe er for dig, der har lyst til at fordybe dig, og samtidig være en del af en gruppe.

Vi mødes 8 gang i løbet af efteråret/vinteren. 

Vi mødes tirsdag aftener, med ca 14 dages mellemrum kl. 17-21.30

I efteråret/vinteren 2022 mødes vi følgende dage:

D. 23. august, d. 6. september, 20. september, 4. oktober, 1. november, 15. november, 29. november og  13. december

udviklingsgruppe FamilieopstillingFyn

Det vil være en overskuelig gruppe, hvor der er tid til alle, og hvor vi kan skabe et fortroligt rum. Derfor er mellem 8-10 deltagere i gruppen.

Vi vil tage afsæt i det nærvær, den fortrolighed og i det fællesskab, der opstår, når vi samles i en gruppe.

Alle deltagere vil i løbet af de 8 gange få lavet deres egen familieopstilling.

Derud over vil vi arbejde med små opstillinger, der vil give indblik i forskellige dynamikker, temaer og aspekter i dit liv. 

Det kunne være emner som selvværd, mod til at stå ved dig selv, hvordan har din krop det?, At kunne mærke og sætte sine grænser.

Valget af de emner/temaer jeg vælger at belyse med opstillingsmetoden, vil tage udgangspunkt i det der er af aktuelle behov hos gruppens deltagere.

Når vi arbejder med de små opstillinger, vil alle få sit egene problematik/perspektiv belyst. Så alle kommer hjem med noget helt personligt til deres egen proces.

Aftenholdet holder undervejs en pause, hvor vi spiser vores medbragte mad.
Prisen er 1700 kr for alle 8 gange, og 1500 kr. hvis man er arbejdsløs, sygemeldt, pensionist mm.
Som sædvanligt kan man, efter aftale med mig, betale over flere måneder

Udtalelser

Kommende
begivenheder

Luk menu